Komisní prodej

Firma České hudební nástroje sprostredkováva komisný predaj hudobných nástrojov. Pokiaľ máte záujem ponúknuť do komisného predaja svoj nástroj, dohovorte si telefonicky jeho posúdenie v prevádzke Karoliny Svetlé 1016/9, Praha 1.

O podmienkach komisného predaja je uzatváraná komisná zmluva. V komisinej zmluve je stanovená predajná cena nástroja a nákupná cena, ktorá bude v prípade predaja nástroja vyplatená majiteľovi, a obvykle sa uzatvára na dobu jedného roka.

Pokiaľ dôjde k predaju nástroja, je majiteľ nástroja o jeho predaji uvedomený. O tom, či nie je nástroj predaný, sa majiteľ sa môže priebežne informovať aj sám telefonicky alebo osobne.

Nákupná cena nástroja bude vyplatená majiteľovi bezodkladne po oznámení predaja, a to buď v hotovosti, alebo bankovým prevodom. Pokiaľ si majiteľ vyberie bankový prevod, oznámi svoje bankové spojenie ČHN písomne alebo emailom.

Po vypršaní platnosti komisnej zmluvy je majiteľ vyzvaný, aby nástroj vyzdvihol v prevádzke firmy České hudební nástroje, Karoliny Svetlé 1016/9, Praha 1.

Nástroje prevzaté do komisného predaja sú na základe komisnej zmluvy evidované a poistené. K nástrojom, ktorých predajná cena je vyššia ako 50 tisíc CZK je zhotovená fotodokumentácia, ktorá sa v prípade neúspešného predaja stane majetkom majiteľa nástroja.

Hudobný nástroj bude počas komisného predaja vystavený v prevádzke, pri nástrojoch s nákupnou cenou nad 50 tisíc CZK je s vystavením spojený poplatok, ktorý pokrýva zvýšené náklady na poistenie vystavených nástrojov. Pri nástrojoch s nákupnou cenou nad 50 tisíc CZK je poplatok 650,- CZK, pri nástrojoch s nákupnou cenou nad 100 tisíc CZK je 1200,- CZK. Nástroje s nákupnou cenou vyššou ako 250 tisíc CZK prijímame do komisného predaja iba s odhadom ceny vystaveným súdnym znalcom, náklady na poistenie týchto nástrojov sa riešia individuálne.

Všetky zmeny komisnej zmluvy musia byť vyhotovené tlačenou formou v dvoch exemplároch alebo prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v komisnej zmluve.