Reklamácia

Filozofiou našej firmy je ponúkať len kvalitný a preverený tovar od svetových výrobcov. Tí majú výstupné kontroly na takej úrovni, aby sa prípadné kazové produkty vôbec nedostali do obehu. V prípade, že i tak sa k zákazníkovy dostane produkt, ktorý má výrobnú alebo materiálovú vadu, bude samozrejme vymenený alebo budú zákazníkovy navrátené peniaze.

POŠKODENIE ZÁSIELKY PRI PREPRAVE

Snažíme sa vždy baliť tovar spôsobom, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu. Pri preberaní zásielky od prepravcu si dôkladne skontrolujte neporušenosť zásielky. V prípade, že je obal poškodený, zásielku buď vôbec nepreberajte, alebo za dohľadu prepravcu rozbaľte a zistite, či došlo k poškodeniu alebo strate samotného tovaru, a prípadne zahájte s dopravcom konanie o poškodení zásielky. V prípade, že si všimnete poškodeného obalu zásielky až po tom, čo prepravca odíde a tovar bude poškodený, bez odkladu škodu napríklad pomocou telefónu zdokumentujte a pošlete nám tieto fotky e-mailom spolu s Vašim menom, číslom zásielky a číslom objednávky či faktúry. Sami sa pokúsime s prepravcom celú záležitosť vyriešiť.

REKLAMÁCIA V ZÁRUČNEJ DOBE

 • Pokiaľ kupujúci zistí na výrobku závadu (dôvod k reklamácii), je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu.
 • Podminekou zahájenia reklamačného konania je doklad o nákupe (pokladničný doklad alebo faktúra).
 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.
 • Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným používaním alebo neodbornou manipuláciou s výrobkom, ani na škody spôsobené vonkajšími vplyvmi na výrobok.
 • Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku jeho používaním. U výrobku s kratšou životnosťou nie je možné považovať jeho doslúženie za vadu a nie je teda oprávneným dôvodom k reklamácii. Jedná sa o tovar tzv. krátkodobej spotreby, medzi ktorý typicky patria struny, kolofónie, plátky a strojčeky dychových nástrojov, blany a paličky na bicie nástroje.
 • Predávajúci sa zaväzuje opraviť či vymeniť reklamovaný tovar do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania reklamovaného výrobku. V prípade, že by oprava výrobku v zahraničí presahovala túto lehotu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na bezplatnom zapožičaní adekvátnej náhrady po dobu opravy. O spracovaní reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky či e-mailom.

   

  POSTUP PRI REKLAMÁCII

  • Kupujúci dopredu kontaktuje predávajúceho telefonicky či e-mailom a popíše závadu.
  • V prípade zasielania reklamovaného výrobku prepravnou službou si kupujúci stiahne a vyplní reklamačný protokol, ktorý nájdete tu.
  • Kupujúci doručí reklamovaný výrobok osobne alebo pomocou prepravnej služby (na vlastné náklady) na adresu prevádzky firmy:

  České hudební nástroje
  Karoliny Světlé 1016/9
  110 00 Praha / CZ
  Na základe vzájomnej dohody a podla typu výrobku môže kupujúci zaslať reklamovaný výrobok i priamo na adresu niektorého záručného servisu.

  • Kupujúci je povinný reklamovaný tovar riadne zabaliť, za poškodnie výrobku počas prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť. Predávajúci neprevezme zásielku v prípade, že by ju kupujúci poslal na dobierku.
  • O začatí reklamačného konania bude kupujúci informovaný telefonicky či e-mailem.