AKCE: Japonské pily potěší nejen houslaře, ale i kutily všeho druhu! Právě teď s 10% SLEVOU.

Reklamace

Filozofií naší firmy je nabízet jen kvalitní a prověřené zboží od světových výrobců. Ti mají své výstupní kontroly na takové úrovni, aby se případné kazové zboží vůbec nedostalo do oběhu. Pokud se i přesto k zákazníkovi dostane výrobek, který má výrobní nebo materiálovou vadu, zboží samozřejmě vyměníme nebo vrátíme peníze.

POŠKOZENÍ ZÁSILKY PŘI PŘEPRAVĚ

Snažíme se vždy balit zboží takovým způsobem, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Při přebírání zásilky od přepravce si pečlivě zkontrolujte neporušenost zásilky. Pokud je obal poškozen, zásilku buď vůbec nepřebírejte, nebo za dohledu dopravce rozbalte a zjistěte, jestli došlo i k poškození či ztrátě samotného zboží a případně zahajte s dopravcem řízení o poškození zásilky. Pokud si všimnete poškozeného obalu zásilky až po té, co přepravce odejde, a zároveň došlo i k poškození zboží, bez odkladu škodu např. pomocí telefonu zdokumentujte a pošlete nám tyto fotky e-mailem spolu s Vaším jménem, číslem zásilky a číslem objednávky či faktury. Sami se pokusíme s přepravcem celou záležitost vyřešit.

REKLAMACE V ZÁRUČNÍ DOBĚ

 • Pokud kupující zjistí na výrobku závadu (důvod k reklamaci), je povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu neprodleně.
 • Podmínkou zahájení reklamačního řízení je doklad o koupi (účtenka nebo faktura).
 • Záruční doba na zboží je 24 měsíců.
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným používáním nebo neodbornou manipulací s výrobkem ani na škody způsobené vnějšími vlivy na výrobek.
 • Záruka se nevztahuje na poškození výrobku jeho používáním. U výrobku s kratší životností nelze považovat jeho dosloužení za vadu a není tedy oprávněným důvodem k reklamaci. Jde o zboží tzv. krátkodobé spotřeby, mezi které typicky patří struny, kalafuny, plátky a strojky dechových nástrojů, blány a paličky na bicí nástroje.
 • Prodávající se zavazuje opravit či vyměnit reklamované zboží do 30 kalendářních dnů od data obdržení reklamovaného výrobku. V případě, že by oprava výrobku v zahraničí přesahovala tuto lhůtu, může se prodávající s kupujícím dohodnout na bezplatném zapůjčení adekvátního výrobku po dobu opravy. O vyřízení reklamace bude kupující informován telefonicky či e-mailem.

 

POSTUP PŘI REKLAMACI

 • Kupující předem kontaktuje prodávajícího telefonicky či e-mailem a popíše mu závadu.
 • V případě zasílání reklamovaného výrobku přepravní službou si kupující stáhne a vyplní reklamační protokol, který nalezne zde.
 • Kupující dopraví reklamovaný výrobek osobně nebo pomocí přepravní služby (na vlastní náklady) na adresu provozovny firmy:

České hudební nástroje
Karoliny Světlé 1016/9
110 00 Praha
Na základě vzájemné dohody a podle typu výrobku může kupující zaslat reklamovaný výrobek i přímo na adresu některého záručního servisu.

 • Kupující je povinen reklamované zboží řádně zabalit, za poškození výrobku během přepravy nenese prodávající zodpovědnost. Prodávající nepřevezme zásilku, pokud by ji kupující poslal na dobírku.
 • O zahájení reklamačního řízení bude kupující informován telefonicky či e-mailem.